Event

Örebro HEMA arrangerar två årliga event, Örebro Sparring Camp och Örebro/Sweden Open. Eventsidan används för information till dessa två evenemang och är på engelska eftersom de är internationella.

Örebro HEMA organizes two annual events, Örebro Sparring Camp and Örebro/Sweden Open.