Uppdateringar från styrelsen!

1. Det är från och med nu tillåtet att bedriva verksamhet inomhus i vår lokal, så länge man följer begränsningen i antal och det faktiskt inte är möjligt att vara utomhus. Exempel på när det inte är möjligt att vara utomhus är när det är ruskväder och tränaren är frusen av sig.

2. Som huvudregel är vi utomhus till och med 1 september.

3. Vi ska eftersträva att färdigställa lokalen till 1 september, så ni som har projekt som ni åtagit er får gärna köra på med dem. Det kommer komma en uppdatering om återstående projekt inom kort.

4. Regel om att hålla avstånd och undvika grappling gäller hela sommaren.

5. Vi kommer köra en gemensam kickoff i augusti för att sparka igång höstterminen. Mer info senare!

6. Tränarna jobbar just nu med att ta fram ett utkast till schema för hösten. Räkna med att det kommer innebära förändringar i träningstider, men att man kommer kunna ge feeback på förslaget innan det spikas.

7. Har man förslag och synpunkter på webben kan man prata med Patrik Risberg.