Resurser

Vi har här samlat länkar till olika sidor med bra resurser för manualstudier.

Wiktenauer är en fantastisk onlineresurs där det finns samlat information om såväl manuskript som fäktmästare. För långsvärdsgruppen är Codex Ringeck (MS Dresd.C.487)Pseudo-Peter von Danzig och Codex Döbringer (MS 3227a) primärkällor som finns tillgängliga på sidan.

För dräktvärja rekommenderas A Brief Intro to the Smallsword och Angelos manuskript The School of Fencing

I am a fencer är en tumblr med bilder på fäktning och fäktningskultur, driven av Axel Pettersson.

Hroarr är en artikelsida med en stor mängd fäktrelaterade artiklar.