Resurser

Vi har här samlat länkar till olika sidor med bra resurser för manualstudier.

Wiktenauer är en fantastisk onlineresurs där det finns samlat information om såväl manuskript som fäktmästare. För långsvärdsgruppen är Codex Ringeck (MS Dresd.C.487)Pseudo-Peter von Danzig och Codex Döbringer (MS 3227a) primärkällor som finns tillgängliga på sidan.

På GHFS:s sida finns Codex Ringeck (MS Dresd.C.487) tillgängligt på svenska. Där finns även sabelgruppens primärkällor Om hugg och parader med sabel av Gustaf Löwenhjelm och Art of defence on foot av C. Roworth.

I am a fencer är en tumblr med bilder på fäktning och fäktningskultur, driven av Axel Pettersson.

Nordic Fencer är en blogg skriven av finska fäktare, som lyfter frågor kring turneringar och träning.

Hroarr är en artikelsida med en stor mängd fäktrelaterade artiklar. Särskild rekommenderad läsning är artiklarna What is a fencer? och Creativity, stress, and a stiff upper lip.