Tider

Ordinarie träningstider:

Måndag 18:00 – 19:30 nybörjare/avancerade dräktvärja

Måndag 19:30 – 21:00 nybörjare långsvärd

Tisdagar 18:00 – 19:00 Barn och ungdomar

Tisdagar 19:00 – 20:30 avancerade långsvärd

Onsdag 18:00 – 19:30 nybörjare/avancerade dräktvärja

Torsdagar 18:00 – 19:00 Ungdomar

Torsdag 19:00 – 20:30 nybörjare/avancerade långsvärd

Lokal: Träningen bedrivs i Johannaskolans idrottshall

Kostnad och betalning: Att delta i en nybörjarstart kostar ingenting, men vill man fortsätta kostar träningen 700 kronor per termin för vuxna och 400 kronor per termin för barn och ungdomar. Medlemskap kostar därutöver 100 kronor per år.

Betalningen sker till Plusgirokontot 30 71 86-7. Fyll i OCR-/meddelandefältet med “Medlems- och träningsavgift HT/VT [år], [namn]”.