Tider

Ordinarie träningstider:

Måndag 18:00 – 19:30 nybörjare/avancerade dräktvärja

Måndag 19:30 – 21:00 nybörjare långsvärd

Tisdagar 18:00 – 19:00 Barn och ungdomar

Tisdagar 19:00 – 20:30 avancerade långsvärd

Onsdag 18:00 – 19:30 nybörjare/avancerade dräktvärja

Onsdag 19:30 – 21:00 rapir & dolk

Torsdag 18:00 – 19:00 Ungdomar

Torsdag 19:00 – 20:30 nybörjare/avancerade långsvärd

Söndag 10:00 – 12:00 rapir & dolk

Lokal: Träningen bedrivs i Johannaskolans idrottshall.

Information om kostnad och betalning återfinns här.