Årsmöte 2016

Årsmöte måndagen den 2 maj klockan 19:00 i lokalen i Adolfsberg. Sabelgruppen och långsvärdsgruppen hinner träna en timme var innan respektive efter. Se till att betala medlemsavgift för att vara röstberättigad.